CE Danışmanlık

CE Danışmanlık hizmetleri ürününüzün Avrupa Pazarlarında satılabilmesi için CE belgesi almanıza yardımcı olur. CE Danışmanlık hizmetleri bir çok CE konusunda yardımcı olabilir. Sizin en baştan bir ürününüz hakkında CE belgesi almanıza yardımcı olabilecekleri gibi ürünün direktifleri uyumu gibi bir çok konuda da yardımcı olabilirler. Son zamanlarda CE danışmanlık hizmeti veren firmaların faaliyetleri ve yardım edebilecekleri konular başlıklar altında toplanmıştır.

Ürünle ilgili Yeni Yaklaþým Direktifi / Direktifleri belirlenmesi,  mevcut ise, ilgili Uyumluluğunun  tespit edilmesi, ürünün satılabileceği Ab üyesi ülkelerde söz konusu ürünün milli kurallarının olup olmadığının bulunması, ürünün temel gereksinimlere ihtiyaç verip vermediğinin tespit edilmesi  gibi konularda CE Danışmanlık hizmetleri size yardımcı olur.

Ce belgesi kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

CE belgesinin önemi nedir

CE Isareti Avrupa birliğinde bir ürün satacaksanız uymanız gereken ürün kurallarına uyduğunuzu gösteren ve 1985 yılında Yeni Yaklaşım Direktifleri adı ile yayınlanan bir belgedir. Yeni Yaklaşım Direktiflerinde bazı ürün gruplarından ve bu ürün gruplarının bir belge ile belgelendirilmesi gerektiğinden bahsedilmiş ve ortaya bu işaret çıkmıştır. Ce belgesinin önemi nedir sorusuna verilecek en önemli cevap bu belgeye sahip ürünlerin Avrupa Birliği’nin pazarlarında serbest dolaşıma hak kazanıyor olmasıdır.

Ülkemizde de Avrupa Birliğine uyum yasaları gündemdedir ve bu uyum yasaları hayata geçtiğinde ülkemizde de CE belgesi yüksek risk grubundaki ürünler için CE işareti taşıma şartı mecburi bir hale gelecektir.

Ce belgesi kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

CE Belgesi

CE belgesi Avrupa için yasal bir zorunluluktur. Eğer ürünlerinizin biri veya birkaçı Avrupa birliği pazarında satılıcaksa ve ürününüz Avrupa Birliği direktiflerinin kapsamında ürünler ise CE Markası taşımak zorundadır. “ CE” adı Avrupa’ya uygun anlamında kullanılan Fransızca  “Conformité Européene” kelimelerinden türemiştir. Arupa birliği CE düzenlemesine göre bu kapsama giren Tüm Avrupa pazarında satılan ürünlerin üzerinde CE işareti bulunmak zorundadır.

CE belgesi alan ürünler amacına uygun kullanılması halinde insanların can ve mal güvenliğini,bitki ve hayvanlar ile çevreye zararlı bir ürün olmadığını belirtir. Çoğu müşteri için CE belgesi bir kalite belgesi olarak algılanır ve bu bakış açısıyla bakıldığında belgeye verilen anlam doğrudur.

Ce belgesi kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

CE Belgesi zorunluluğu

Eğer Avrupa Birliğinde satmak istediğiniz ürün Avrupa Birliği Direktifleri kapsamında CE belgesi alması zorunlu kılınan bir ürün ise bu belgeyi almadan ürünü Avrupa Birliği Pazarlarında satamazsınız. Eğer ürününüz bu tip bir zorunluluk içinde ise ürünün üzerinde, ambalajında ve ürün hakkındaki tüm dökümanlarda bu belge bulunmak zorundadır. CE işareti üreticilere ürünlerinde belirli standart ve kaliteyi yakalamaları gerektiğini gösteren bir işarettir.

CE işaretini çoğu tüketici bir kalite işareti olarak bilinir. Aslında CE bir kalite işareti olmasa da CE alacak ürünün belirli kalite standartlarına uygun olması gerektiğinden CE belgesinin kalite belgesi gibi algılanması yanlış değildir. Ab üyesi olmayan ülkelerde de CE belgesi onaylı kuruluşlardan alınabilir.

Ce belgesi kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

CE Belgesi veren firmalar

CE Belgesi veren firmalar Avrupa birliği tarafından onaylanmış, Avrupa birliğinde adı yazılı olan kuruluşlardır. Yüksek riskli ürünler için üreticinin yayınladığı beyanname yeterli olmaz ve bu tip ürünler Avrupa Birliği onaylanmış kuruluşları tarafından ürüne CE belgesi verilmesini beklerler. Bu testler o ülkenin yetkili mercileri tarafından yeterli görülen ve onaylanan Test, inceleme ve muayene belgelendirme kuruluşlarınca incelenir. Ülkemizde de 10’dan fazla CE Belgesi verebilen onaylı kuruluş mevcuttur.

Ürünlerin AB mevzuatlarına uyumunu takip devlet kuruluşları ürünlere göre farklılık gösterir. Örneğin Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü konusundan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sorumlu iken Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlarla Sağlık Bakanlığı ilgilenir.

Ce belgesi kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

CE kalite belgesi

CE damgası, firmanın yarattığı ürünün Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktifleri adlı 1985 sayılı direktiflerine uygun olduğunu gösterir. CE işaretinin tüketiciye bir kalite güvencesi sağlama gibi bir iddiası yoktur. CE işaretinin anlamı ürünün Avrupa Birliği Direktiflerine göre asgari güvenlik şartlarına uyduğudur. Ancak CE işareti direk olarak kaliteyi anlatmasa da bir ürüne CE işareti koyulabilmesi için bir kalite sistemine uyması gereken bu ürünün kaliteli olması gerektiğinden işaret aynı zamanda kalite işareti olarak da algılanabilir. CE işareti müşteriye verdiği kalite güveni dışında bir çeşit ürün pasaportudur.

Bu belgeye sahip ürünler Avrupa pazarlarında rahatlıkla dolaşabilir ve satılabilir. Bu nedenle CE kalite belgesi satış açısından da çok önemli bir belgedir

Ce belgesi kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

iso 9001 kalite yönetim sertifikası

iso 9001 kalite yönetim sertifikası iso genel merkezi tarafından 5 yılda bir revize edilen kalite standartlarına uyan kalite yönetim sistemini kurabilen tüm firmalar verilen bir sertifikadır. Eğer bir firma bu belgeyi almaya hak kazanmışsa o firmanın müşteri memnuniyeti ve kalite standartları konusunda İso standartlarında uyduğu anlaşılır. İso 9001 kalite yönetim sertifikasının en önemli yanı bu sertifikanın artık herkes tarafından bilinen ve önemi nedeni ile dikkat edilen bir sertifika olmasıdır.

iso 9001 kalite yönetim sertifikasını almış bir firma , kalite yönetim sürecini en iyi şekilde başarıyor demektir. Ancak bu sertifika 1 yılda bir yapılan denetimler ile firmaların elinden alınabilir. Satın almadan temizliğe, satıştan yönetim birimine kadar tüm birimlerde belirli bir standardı yakalamayı başaran firmalar bu sertifikayı almaya hak kazanırlar.

iso 9001 belgesi kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

CE Uygunluk Belgesi

CE uygunluk belgesi iki farklı grupta ürün için verilir. Birinci grup ürün insan sağlığına, doğaya ve hayvanlara zarar vermeyen düşük risk grubundaki ürünlerdir. Bu ürünler için ürünün güvenliğini ve uygunluğunu kanıtlayan bir beyanname yayınlamanız yeterlidir. Ancak ürününüz yüksek risk grubunda bir ürün ise bir tek beyanname yeterli olmaz.

CE uygunluk belgesi yüksek riskli ürün grupları için uzun ve zorlu bir süreç gerektirir. Önce ülkemizde de 10 tane bulunan Avrupa Birliği onayından geçmiş ve resmi gazetede yayınlanmış kuruluşlara ürün test için gönderilir. Bu kuruluşlar ürün üzerinde yoğun ve detaylı testler yaparlar. Eğer ürün yeterli ise CE belgesi verilir.

Ce belgesi kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

iso 9001 kalite belgesi

iso 9001 kalite belgesi iso belgesi alma süreçlerinde başarı gösteren, kalite yönetim sistemini kuran, sağlıklı işler hale getiren, sürekli kalite sürecini sağlayan tüm firmalara verilir. Bu belgeyi almak için Türk Akreditasyon Kurumuna kendiniz firma adına başvurabilirsiniz. Ancak bu çok fazla tercih edilmeyen bir yoldur. Bunun yerine bu işte profesyonelleşmiş danışmanlık firmaları ile çalışır. Büyük firmalar kendi içlerinde kalite kontrol yönetim elemanı ve denetçiler bulundurabilirler. Ancak bu orta ve küçük boyutlu firmalar için hem mümkün değildir hem de gerekli değildir.

Bu nedenle iso belgesi almanıza yardımcı olacak bir danışman firmaya başvurmanız yararınıza olacaktır. Bu tip firmalar size iso ile ilgili her konuda yardımcı olacaklardır.

iso 9001 belgesi kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

iso 9001 işletme müdürü görevleri

iso 9001 kalite belgesi alabilmek ve denetimlerde başarılı olabilmek için iso kalite yönetim sistemi işletme müdürüne sorumluluklar verir. Bu sorumluluklar hem yönetim ve üretim ile ilgili görevleri hem de insan kaynakları ile ilgili görevleri içerir. Yönetim ve üretim ile ilgili görevler diğer insan kaynakları görevlerinden daha öncelikli sayılır.

İşletme müdürü iso kalite yönetim sistemi için gerekli olan görevlerde kaynak temin eder. Bu kaynakların en etkili ve sürekli kullanımı konusunda da kontrollerde bulunur. Yasal gereklilikleri karşılamada sorumludur. Müşteri ile olan tüm sözleşmelerde yetkili kişidir, imza atar ve sorun çıktığınızda sorumlu olur. İşletmedeki eleman sayısını belirleyen de işletme müdürüdür.

iso 9001 belgesi kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın