GOST-R Belgesi / Rusya Standartlarina Uygunluk Belgelendirme Rusya Federasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti yapılan her mal için kalite sertifikası beyanı zorunluluğu vardır. Ürünlerin ve hizmetlerin kalite ve güvenliğini GOST, GOST-R standartlarına uygun olduğunu tasdik eden bir belgedir. GOST-R Belgesi / Rusya Standartlarina Uygunluk Belgesi aynı anda Kalite sertifikası, Güvenlik sertifikası, Gümrük sertifikası diye adlandırılmaktadır.

GOST-R Belgesi / Rusya Standartlarina Uygunluk Belgesi Rusya Federasyonunun 1 Ekim 2000 tarihinde aldığı karar gereğince, Gost-R Kalite Sertifikası olmayan ürünlerin Rus gümrüklerinden geçişi tamamen durdululmuş olup, yine iç piyasada ilgili malın satışını yapmak için bu sertifika ön şart olarak aranmaktadır. Firmanızın Rusya ve Rusca konuşulan ülkelere yapmayı düşündüğü veya halen resmi olmayan yollarla bu ülkelere yaptığı ihracat ve satışların resmiyet kazanması, bu ülkelerde firmanızın ve ürünlerinizin kalıcı olması, ürünlerinizin gümrüklerden sorunsuz olarak geçebilmesi, ülke içinde satışlarınızın gerçekleşebilmesi, pazar payınızı arttırmak ve rekabet avantajı elde etmek için, üretiminizin ve ürünlerinizin Rus Standartlarına uygunluğunu ülkemizdeki TSE kurumu niteliğinde olan GOSSTANDART ve bu kurumun akredite etmis oldugu kurumlarca verilen GOST-R Kalite Sertifikasını temin ederek kanıtlamanız gerekmektedir.

GOST-R Belgesi Tek Seferlik (Parti Bazında) Sertifika: İthalatçı bir Rus şirketinin bir sözleşme kapsamında yapmış olduğu mal alımlarında kullanılır. Sertfika üzerinde ithalatçı firma, malın sınıflandırma pozizyon numaraları, ana sözleşme tarih ve numarası bilgileri yer almaktadır. Bu tür sertifikalar, belli bir Rus alıcı firma adına, yalnız bir sefer, miktarı ve cinsi sertifika üzerinde belirlenmiş ürünler için geçerli olmaktadır.

GOST-R Belgesi Seri Üretim Sertifikası (Bir Yıllık): Uzman ziyareti yapılmadan sadece numune ve dokümanlarla 1 yıl süre için verilen sertifikalardır. Bu sertifikalar seri üretim için verilir ve 3 yıllık sertifikalarla aynı işlevi görür

GOST-R Belgesi Seri Üretim Sertifikası (3 Yıllık): Uzman ziyareti yapılarak 3 senelik bir süreyi kapsayan ve seri üretim için alınan belgelerdir.

GOST Sertifikası Verme Yetkisi Kime Aittir ?

Bu yetki GOSSTANDART ( Rusya Federasyonu Devlet Standartları ) tarafından akredite edilmiş ( yetkilendirilmiş ) Resmi veya Özel Sertifika Kuruluşlarına aittir. Bir sertifikanın bu kuruluş tarafından verilebilmesi için ilgili ürünler ve firmanın incelenmesi, Rus normlarına uygunluğunun araştırılması gerekir.

BU kuruluşlar, sertifika verebilme lisanslarının devamı açısından yasal işlem yapmakla mükelleftir ve GOSSTANDART tarafından sürekli denetlenmektedirler. Ağırlıkta Moskova’da bulunan bu kuruluşlar değişik konularda expert (mühendis) bulundurarak sadece yetki alanlarına giren konularda sertifika verebilirler. Yani her kuruluş her sertifikayı verme yetkisine haiz değildir. Sözgelimi; gıda konusunda yetkili olan bir merkez ilgili konuda experti ve onaylanmış yetki alanı yoksa tekstil ürünleri için sertifika veremez. Bunun için bu konuda uzmanlaşmış ve exper bulunduran, laboratuvar imkanı olan başka bir kuruluşa gitmek gerekir.

Rusya dışında Almanya, Singapur, Çekoslovakya, Güney Kore, Moldavya, İsviçre, Estonya, Macaristan, Belarusya’da yetkili sertifika organları vardır.

Gost-R Belgesi / Sertifikası Neden Gereklidir?

Eğer Rusya’ya ihracat için çalışıyorsanız, gereklidir. Çünkü bu pazarın özelliklerinden biri de ISO 9000 serisi Kalite sistemlerinin pek tanınmamış olması ve Rusya’nın kendi Kalite Sertifikasına ( GOST-R ) önem verilmesidir.

Temel olarak, sertifika ihtiyacı 2 şekilde ortaya çıkmaktadır: 1. Gümrüklerde; 2. İç Piyasada.

Gümrüklerde gümrük evrakları arasında istenmesi haricinde iç piyasada da mağazalarda vergi memurlarınca yapılan kontrollerde de sertifika sorulmaktadır. Bu yüzden yasal olarak kayıtlı hiçbir satış yeri Kalite Sertifikası olmayan bir ürünü alıp-satmak istememektedir. Ayrıca yapılan inşaatlarda Sertifikası olmayan bir malzemeyi hiçbir kontrol makamı kabul etmemektedir. Rusya Federasyonu’nda inşaat yapan tüm müteahhitler yurtdışından gelen TIR içindeki malzemelere ayrı ayrı sertifika almak zorunda kalıyorlar.

Gost-R Belgesi / Sertifikası Rus Gümrüklerinde Soruluyor Mu?

Soruluyor.1 Ekim 2000 tarihli GTK ( Rusya Gümrük Komisyonu ) tebliğince ülkeye ithal edilen ürünlerde Sertifika alınması zorunlu hale getirilmiştir. Sertifika beyanı zorunluluğu olmayan bazı mal kalemleri de vardır, ancak bunlar bayağı azınlıkta kalıyor. Bu tür ürünler için de önceden “Red Mektubu” denilen bir belge alınarak gümrükte karşılaşılabilecek bazı engeller ortadan kaldırılabiliyor.

Gost-R Belgesi / Sertifikası Rusya Federasyonu Haricinde Hangi Ülkelerde Geçerli?

Rusya Federasyonu haricinde verilen sertifika yapılan anlaşmalar gereği Belarusya, Kazakistan ve Gürcistan’da geçerlidir. Moskova haricinde ciddi laboratuarların azlığı diğer tüm eski sovyet ülkelerini Gosstandart’ın normlarına uymaya zorunlu hale getirmektedir. Sovyetlerden sonra dağılan cumhuriyetler henüz kendi normlarını ayrıca geliştirememişlerdir.

Ukrayna’da GOST Belgesi geçerli değildir.

Rusya haricindeki tüm eski sovyet ülkelerinde yeralan ve Rusya’ya ürün satan üreticiler de Türkiye’deki firmalar gibi GOST Belgesi almak zorundadırlar.

Gost-R Belgesi / Sertifikası Nasıl Kullanılır ?

Alınan GOST belgesinin kopyası çekilerek çoğaltılır ve firma kaşesi+imza konularak “aslının aynısı” olduğu belirtilir. Bu şekilde toptancı ve müşterilere dağıtılır. Bazı gümrüklerdeki uygulamalarda orijinalden noter onaylı kopya istenebilir. Bu durumda önceden Rus Noteri veya İstanbul ya da Ankara’daki Rusya Konsolosluğu tarafından onaylanmış kopyalar kullanılmalıdır.

Sertifikalar, yapılan yüklemelerin evrakları ile birlikte Rusya gümrüklerine ibraz edilir. Genel olarak gümrük memurları sertifikanın üzerinde bulunan telefon numarasından sertifikayı veren kuruluşu arayarak konfirmasyon istiyorlar. Aynı şekilde perakende satış mağazalarında da vergi ve hıfzısıhha ( SES-Sanitarnıy Epidemilogiskaya Stantsiya ) memurları tarafından benzer kontrollar yapılarak sertifika soruluyor. Bu yüzden ciddi mağazalar veya market idarecileri sertifikasız bir malı vitrinine koymaktan kaçınıyor.

Red Mektubu ( Gereksizlik Mektubu ) Nedir ?

Rusya Gümrük Komisyonu ( GTK) tarafından 6 ayda bir yayınlanan tamimlerde gümrükte hangi ürünlere sertifika isteneceği liste olarak yayımlanmaktadır. Geçerli tablolardan bakılarak bu liste haricinde kalan ürünlere Red Mektubu ( Gereksizlik Mektubu ) alınmalı ve gümrük evrakları arasına konmalıdır. Bu belge iç piyasada da kullanılır, parti bazında verilir. Bu tür mektupları verme yetkisi Moskova’da VNIIS adlı Enstitünün tekelindedir.

GOSSTROY Belgesi / Sertifikası Nedir ?

İnşaat Malzemeleri için Rusya İnşaat Bakanlığına bağlı kuruluşlar eliyle verilen kalite belgesidir. İşleyiş ve prosedür olarak GOST Belgesi ile aynı mevzuata tabidir.

Bazı durumlarda aynı inşaat malzemesi için değişik OKP kodları ( Rusya iç tanımlama istatistik kodlaması) kullanılarak o malzemeyi “inşaat malzemesi” veya “kimyasal madde” olarak belgelendirmek mümkündür.

Gost-R Belgesi / Sertifikası Çıkarmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Bunun için öncelikle bizi aramanız yeterlidir.

*Ürünlerinizin detaylı kataloğunu adresimize kargo ile gönderiniz.Ayrıca,
*Sertifikalanacak ürünlerin tam olarak listesi,
*Bu ürünlere ait GTİP ( Gümrük Tarife İstatistik Poz No) kodları,
*Varsa mevcut kalite sertifikalarınızın ( TSE, ISO vb.) fotokopilerini fax veya mail ile bize gönderiniz.
*Türkiye ve Moskova’da gereken inceleme yapıldıktan sonra tarafınıza fiyat verilecek, sözleşme bilginize ve onayınıza sunulacaktır.
*Avansın ödenmesini takib eden yaklaşık 10-15 gün içinde Moskova’dan Gosstandart tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan ( Sertifika Merkezinden ) yetkili Rus uzmanlar üretim yerinize gelerek inceleme yapacaklardır.
*Bu inceleme 1-2 gün sürmektedir. İnceleme esnasında kaliteden sorumlu yöneticilerin ve ilgili kişilerin fabrikada bulunmaları şarttır.
*Uzman tarafından istenen ürün numunelerinin Moskova’ya ulaşmasından sonra gene akredite bir laboratuarda testleri yapılacak, 10-15 gün içinde sertifikanız hazır olacaktır.
*Verilen fiyata uzmanların Moskova-Türkiye gidiş-dönüş uçak biletleri, Türkiye içi ulaşım ve transferler, konaklama, mihmandarlık ve sözlü tercümanlık hizmetleri dahildir. Firmaya sadece üretim yerini incelemeye açmak gerekli ve yeterlidir.
*Tüm bu işlemler 35-40 gün kadar sürmektedir.

Gost-R Belgesi / Sertifikası İçin Rus Uzmanlar İnceleme Sırasında Neler Soruyorlar?

Sertifika incelemesine gelen uzmanların üretim yerine gelişlerinin temel nedeni bu işyerinde stabil ve seri üretimin yapıldığını gözleriyle görmektir. Öte yandan ISO incelemesine benzer bir inceleme yapılmakta ve bazı evrakların fotokopileri istenmektedir. Bu evraklar başlıca;

1. Firma hakkında genel bilgi ( Kapasite, açık-kapalı alan, personel sayısı )
2. Firmanın ilk kuruluş evrağı,Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ve Marka Tescili.
3. Firmanın sahip olduğu TSE, ISO ve diğer benzeri kalite belgesi fotokopileri, ayrıca ilgili TSE Standartının
fotokopisi,
4. Giriş hammadde kalite kontrol sonuçlarından örnekleme ile gerçek bir tanesinin fotokopisi.
5. Üretim aşamalarında yapılan kalite kontrol sonuçlarından örnekleme ile gerçek birkaç tanesinin fotokopisi.
6. Nihayi ürün çıkış kalite kontrol sonuçlarından örnekleme ile gerçek bir tanesinin fotokopisi.
7. Firma organizasyon şeması ( Burada Kalite Kontrol Müdürü’nün direkt olarak Genel Müdür’e bağlı olduğu tevsik
edilecek.)
8. Üretimde kullanılan makinelerin demirbaş listesi, markaları, üreten ülke adı liste olarak hazırlanacak.
9. Makinelerin bakım grafiği liste olarak hazırlanacak.
10 Kalibrasyon gerektiren ölçüm ve tartı cihazlarının tam listesi, dışarıda yapılıyor ise kalibrasyonu yapan
kuruluşun akreditasyon belgesi fotokopileri.
11.Ürün ile birlikte nihayi tüketiciye verilen etiket, garanti belgesi, kullanma ve bakım kılavuzları vb. belgeler.

Gost-R Belgesi / Sertifikası Yıllık İnceleme Nedir, Hangi Şartlarda Yapılır?

Rusya Federasyonu’nun bu konudaki mevzuatına göre 3 Yıllık seri üretim sertifikalarında yıllık inceleme yapılması zorunludur. 1 yıllık Seri Üretim ve Parti Bazında ( 1 Seferlik ) Sertifikalarda yıllık inceleme yapılması sözkonusu değildir.

GOST Sertifikası alan firmalar Sertifika Kuruluşları tarafından yıllık olarak denetlenmeyi ve bununla ilgili seyahat yapılması ve tutanak tutulması gibi masrafları bu belge alımıyla birlikte otomatikman kabul ederler. Sertifika Kuruluşları, sertifika verilmesinden önce sözkonusu sertifika alacak olan firma ile, yıllık inceleme konusunda firmanın işbirliği yapacağına ve dair bir ön sözleşme imzalatırlar. Sertifika Kuruluşu ile diyalog kurmaktan kaçınan, yıllık inceleme konusunu reddeden firmaların sertifikaları askıya alınır(dondurulur) ve bu konu GOSSTANDART’a yazı ile bildirildikten sonra sözkonusu sertifika geçerlilik işlevini yitirir.

Herhangi bir aracı-organizatör-danışman kanalıyla sertifika alan firmalarımız zaman içinde bu kişilerin ilgisizliği nedeniyle haberleri olmadan sertifikalarını yitirebilirler. Sertifika sahibi olan firmalar, uzun vadede, Sertifika aldıkları kuruluşlar ile teması devam ettirmekle mükelleftir.

Yıllık inceleme bedelleri fazla olmamakla beraber, uzman ziyareti gerektiğinde 3 yıllık seri üretim sertifikası sahibi olan firmalar bazı masrafları ödemek zorunda kalabilirler. Bu konu Sertifika Kuruluşları için bir gelir olmaktan daha çok, yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk durumundadır.

Yıllık inceleme asli bedellerini ve seyahat masraflarını firmalarımız lehine minimize ederek, bazı seyahatleri birleştirerek firmaların sertifika makamlarıyla diyaloglarını sertifika süresi olan 3 yıl boyunca olumlu yönde devam ettirmeye çalışmaktır. Sertifika Merkezinin yazılı olarak istekte bulunmadığı durumlarda Tuna Kurumsal Hizmetler olarak Sertifika Kuruluşu adına herhangi bir talepte bulunmuyoruz.