Forklift Periyodik Kontrol Fenni Muayene; Forkliftler elektrikli, gazlı, motorin veya benzinli olmak üzere çeşitli enerji kaynakları ile çalışabilmektedir.

Forkliftlerin Periyodik Kontrolleri ve Fenni Muayenesi, kaldırma ekipmanları çerçevesinde ilgili mevzuat gereği 3 ayda bir tekrar edilmek üzere periyodik kontroleri “Forrklift Periyodik Kontrol Formu” veya “Forklift Periyodik Muayene Raporu” düzenlenerek tamamlanmaktadır.