Hava Tankı Periyodik Kontrol Fenni Muayenesi, Hava Tankları güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; montajdan sonra ve çalıştırılmadan önce hava tankları üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra periyodik olarak yılda bir defa Teknik Fenni Muayene kontrol ve deneyler raporları yaptırılmalıdır.

Yasal Dayanak:İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Basınçlı Kaplarda ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 223, 240, 244…