23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı R.G.de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gürültü Yönetmeliği” nde belirtilen işyeri çalışanlarının günlük ve haftalık gürültü maruziyet düzeylerinin ölçümü yapılmaktadır. Çalışma ortamındaki gürültü düzeyini ölçmek için ses seviye ölçerleri, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini ölçmek için ise dozimetreler kullanılmaktadır.

Standartlara uygun teknik özelliklerde ve kalibre edilmiş cihazlarla gerçekleştirilen gürültü ölçümü hizmetlerimiz konusunda daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin…