Mobil vinç periyodik kontrol fenni muayene, işverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının periyodik kontrolleri ve testleri yaptırılmalıdır. yapılan kontrol sonucunda “Mobil Vinç Periyodik Kontrol Formu” düzenlenerek “Mobil Vinç Fenni Muayene Raporu” hazırlanır.

Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir.

Yasal Dayanak:İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 378, 387, 414…

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Madde: 7, 8…