Bir iş ortamında ve çeşitli iş biçimlerinin gerektirdiği aydınlatma düzeyleri önemli bir konudur. En yüksek aydınlatmanın en iyi yaklaşım olmadığı bilinmektedir. Önemli olan, hedefe uygun aydınlatmadır.

İyi bir aydınlatmada; çalışanların göz sağlığı, yüksek düzeyde iş yapma becerisi, en iyi verimlilik ve çalışanların kendilerini iyi hissettikleri aydınlatma düzeyleri sağlanmalıdır.

Fabrikalarda ve kurumlarda periyodik olarak ışık şiddeti ölçülmesi ; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 18. maddesine bağlı olarak ve ayrıca , ISO 8995 ’e göre değerlendirilerek aydınlatmada eksik görülen yerlerde, sağlıklı bir iş ortamı oluşturulması sağlanır.