Otoklav Boyler Periyodik Kontrolü Fenni Muayene; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde Teknik Fenni Muayene, periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.

Yasal Dayanak:İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Otoklavlarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 223, 227, 230…