Atölye Tipi Liftler Periyodik Kontrol Fenni Muayene; bu tür liftler yine diğer kaldırma araçları gibi 3 aylık periyotlar ile periyodik Teknik Fenni Muayene Raporları düzenlerek Atölye Tipi Periyodik Kontrol Formu oluşturulmalıdır.