Asansör Periyodik Kontrol Fenni Muayene, Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle Teknik Fenni Muayene Raporu, düzenlerek Asansör Periyodik Kontrol Formu oluşturulacaktır.

  • İnsan Asansörleri
  • Yük Asansörleri
  • Servis Asansörleri

Yasal Dayanak:İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 376, 378…