ISO 22000:2018 Belgesi yada Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme aşağıdaki başlıklara değinilerek açıklanmıştır.

ISO 22000:2018 Belgesi yada Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Gıda sektöründe hizmet veren firmaları ilgilendiren ve bu firmaların sahip olabileceği bir yönetim modelidir.