Hidrofor Hava Tankı Periyodik Kontrol Fenni Muayene, Hidroforların kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik Teknik Fenni Muayne Raporları yılda bir yaptırılmalıdır.

Yasal Dayanak:İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 223, 224, 225, 226…