ISO 9001:2015 Belgesi yada Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme; ISO Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı “International Organization for Standardization kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. ISO, 1947 yılında İsviçre/ Cenevre’de kurulmuştur. ISO Standardları dünyada162 ülkede kabul görmüş olup uluslararası platformda tanınmakta ve uygulanmaktadır. ISO’nun kuruluş amacı tüm dünyada geçerliliği olacak standartları oluşturmak ve bu standartlar aracılığı ile global entegrasyonu sağlamaktır.

ISO 9001:2015 Belgesi alarak kalitesini belgelendirmiş olan firmalardan tarafımıza, ISO 9001 belgesi aldığımızda bu belge şartları sürekli aynı şekilde devam edecek mi? şeklinde sorular geldi. ISO ortalama olarak yönetim sistem standartlarını ortalama olarak beş yılda bir gözden geçirir ve bu gözden geçirme sonrasında yeni standart yayınlanır, yeni yayınlanan standarda genellikle ISO tarafından yayınladığı yılı da belirten versiyon numarası verilir. Örneğin ISO 9001 : 2008 gibi. burada 2008 revize olan yılı belirtmektedir.

ISO 9001:2015 Belgesi / Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme , sektör ayrımı olmaksızın tüm firmaları ilgilendiren ve tüm firmaların sahip; olabilieceği bir kalite yönetim modelidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi firmadaki bütün süreçleri düzenleyerek, dokümante edilmesi süreçler arasındaki ilişkilerin kurulmasını ve kalitenin yönetim sistemi anlayışı ile yönetilmesini sağlar.

ISO 9001:2015 Belgesi yada Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme çalışması , ürün yada hizmet için alınmaz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ürün yada hizmetin meydana gelmesini sağlayan sistemi oluşturmak için alınan bir belge veya yapılan bir belgelendirme çalışmasıdır.

Tuna Eğitim ve Belgelendirme bu belgeyi Türkak (Türk Akreditasyon Kurumu ), Jas-Anz (Avusturalya ve Yeni zellanda Akreditasyon Kurumu), akreditasyonlu olarak verebilmektedir.