Buhar Kazanı Periyodik Kontrol Fenni Muayene, Buhar kazanlarının; üretiminin bitiminde, montaj edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir defa periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmedikten önce kontrol ve deneyleri yaptırılması gerekmektedir.

Yasal Dayanak:İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde: 207,208,209,210…