Yük Asansörü Periyodik Kontrol Fenni Muayene hizmeti Yük Asansörü kullanan firmalar için “Yük Asansörü Periyodik Kontrol Formu” veya “Yük Asansörü Fenni Muayene Raporu” yapılması gerekli olan bir muayene çalışmadır.