SA 8000 Belgesi yada Sosyal Sorumluluk Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme aşağıdaki başlıklara değinilerek açıklanmıştır.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (SA 8000) nedir?

İnsan hakları bilincinin yerleşmesi ile şirketlerin çalışanlarına karşı sosyal sorumluluklarını ne derece yerine getirdikleri müşterilerin dikkatle izledikleri konular arasında yer alır. SA 8000, hizmet veya üretim süreçlerinin, insan haklarının gereği olan değerlere uygun bir sistem altında çalıştığını ölçümler. SA 8000 standardına uygun çalışan bir kuruluşta, sağlık ve güvenlik koşulları, çalışanların yaşlarının çalışmaya uygunluğu, ırk, cinsiyet, din gibi sosyal ayırımlara dayalı iş ve ücret koşullarında farklılık gözetilmediği, çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu, ücretin yeterliliği, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sistemli olarak güvence altına alınmış demektir. Standardın birincil amacı, şirketlerdeki ve alt tedarikçilerdeki haksız ve gayri insanî uygulamalara ayrıca çalışma koşullarına dikkat çekmek ve bunların azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Şirketlerdeki çalışma koşullarının SA 8000 standardına uygun olup olmadığını saptamak için tamamen bağımsız bir onay süreci yürütülmektedir.

SA 8000’in Yararları

 • İşgören verimliliği artar,
 • Çalışma koşullarında iyileşme sağlanır
 • Ürün ve hizmet kalitesi artar,
 • Paydaş memnuniyeti sağlanır,
 • Çalışanların memnuniyetine bağlı olarak firmaya bağlılığı artar, işgücü devri azalır,
 • Çalışanların moral ve motivasyonu artar,
 • Güvenilir firma imajı oluşturur,
 • Büyük firmalar tarafından tedarikçi seçiminde öncelik kazanır,
 • Müşteri memnuniyetine bağlı olarak müşteri bağlılığı sağlar,
 • İhracatta tercih sebebi haline gelir,
 • Yasaları ihlalden para veya hapis cezalarından korunma sağlanır,
 • Çalışanların motivasyonu artar,
 • Kontrol maliyetleri azalır.
 • Kuruluşun verimliliğini ve bunun sonucunda rekabet kapasitesini arttırır.
 • Kuruluş üçüncü taraflara ve müşterilerine karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirdiğini ve kanunlara uyduğunu ispatlar.
 • Vasıflı insan kaynağının devamlılığını sağlar.
 • Standardın uygulanması, ürünlerin uygun çevre ortamında kanun ve düzenlemelerin gereklerine uyularak üretilmesi, müşteride artan bir güven duygusu uyandırır.