Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol Fenni Muayene, Kalorifer kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce Fenni Muayne Raporları kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Yasal Dayanak:İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 207,208,209,210…