SASO Belgesi , Suudi Arabistan Standart Organisation (SASO) adlı kuruluş Suudi Arabistanla ilgili standartları hazırlamakta ve ithalat sırasında gümrükler bu standartlara uygunluğun denetimini yapmaktadır. Suudi Arabistan standartları birçok ülkede uygulanmakta olan standartlar olup, fevkalade istisnai uygulamalar değildir. Suudi Arabistan’ın idari mekanizmasının zayıflığı sebebiyle geçmişte bu denetimler aksamış olup, halen de etkili bir şekilde yapılmamaktadır. 28.08.2004 tarihinden önce, uluslar arası tanınmış bazı denetim firmalarıyla anlaşma yapılarak bu firmaların Suudi Arabistan’a ihraç edilecek mallar için verdiği “Suudi Arabistan’a İhraç edilen Mala Uygunluk Belgesi” yeterli görülürken bu tarihte alınan bir kararla “Suudi Arabistan’a İhraç edilen Mala uygunluk Belgesi”nin ihracatçı ülkenin yetkili resmi kurumunca verilmesi şartı getirilmişti.

SASO Belgesi için iletişim bilgimiz; 0216 452 10 20

Türkiye’de bu görevin sahiplenileceği kuruluş olarak Türk Standartlar Enstitüsü’nü (TSE) düşünmek mümkündür. TSE’nin, firmalara TSE Belgesi verebileceğini belirttiği, ancak her bir parti mal için uygunluk belgesi vermekten kaçındığı öğrenilmiştir. Türkiye’den Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmalar, gıda sözkonusu olduğunda bazen bir kamu kuruluşundan sağlığa uygunluk belgesi alırken, diğer mallar sözkonusu olduğunda da 28.08.2004 tarihli karara uymamakla birlikte Suudi Arabistan da bu eski uygulamayı devam ettirmiştir. Bu uygulamayı bilmeyen bazı firmalar “Suudi Arabistan’a İhraç Edilen Mala Uygunluk Belgesi” olmaksızın mal gönderdikleri durumlarda Suudi Gümrüklerinde sıkıntılarla karşılaşmışlardır.

SASO Belgesi Tuna Kurumsal tarafından çözümlenmektir.

Suudi Arabistan ithalatının büyük bir kısmı markalı mallar olup böyle mallar sözkonusu olduğunda standarda uygunluk problemi yaşanmamaktadır. Güçlü firmalar tarafından ithalat yapıldığında bazı problemler doğsa bile çözümlenmektedir. Suudi Arabistan’da yabancıların ticaret yapması yasaklandığı halde yabancılar bazı küçük Suudi firmaları adına ve kendi hesaplarına ticari faaliyetlere girişmektedirler. Bu firmalar genellikle küçük olduklarından sahipleri de nüfuzlu insanlar değildirler. Bu durumdan Suudi otoriteleri rahatsız olduklarından bu türden firmalara ithalat sırasında fazla müsamaha edilmemektedir. SASO Belgesi, Bazı firmalarımızın bu türden küçük firmalara mal sattıklarında problemlerle karşılaştıkları Ataşeliğimizce bilinen bir husustur. Küçük firmalar arası ticarette eksik evrak ve standart dışılık gibi durumlarla da karşılaşma sıklığı daha fazladır. Limanda sağlık testi için uzun süre bekletilme ve gümrükten depoya gönderilen mallara satış izni verilmesindeki geciktirmeler de, bu türden firmalar arasında yapılan ticarette sıklıkla karşılaşılan durumlardır.

Yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Suudi Arabistan’daki özel laboratuarlardan da yararlanılması konusunda yetkilendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, standarda uygunluk denetimlerinin bazı özel laboratuarlarda yapılması ve “Suudi Arabistan’a İhraç Edilen Mala Uygunluk Belgesinin de” bu laboratuarlar tarafından verilmesi yönünde yönlendirme yapmıştır.

SASO Belgesi için lütfen bizimle iletişime geçiniz…