ISO 22301 Belgesi yada İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgelendirme; ISO Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı “International Organization for Standardization kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. ISO, 1947 yılında İsviçre/ Cenevre’de kurulmuştur. ISO Standardları dünyada162 ülkede kabul görmüş olup uluslararası platformda tanınmakta ve uygulanmaktadır. ISO’nun kuruluş amacı tüm dünyada geçerliliği olacak standartları oluşturmak ve bu standartlar aracılığı ile global entegrasyonu sağlamaktır.

ISO 22301 Belgesi alarak iş sürekliliğini belgelendirmiş olan firmalardan tarafımıza, TS ISO 22301 belgesi aldığımızda bu belge şartları sürekli aynı şekilde devam edecek mi? şeklinde sorular geldi. ISO yönetim sistem standartlarını ortalama olarak beş yılda bir gözden geçirir ve bu gözden geçirme sonrasında yeni standart yayınlanır, yeni yayınlanan standarda genellikle ISO tarafından yayınladığı yılı da belirten versiyon numarası verilir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı , iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi organizasyonların kritik faaliyet ve süreçlerini herhangi bir kesinti anında yanıt verme becerisini gösterir.