Caraskal Periyodik Kontrol Fenni Muayene; Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle Teknik Fenni Muayene yapılarak Caraskal Periyodik Kontrol Formu düzenlenecektir.

Yasal Dayanak:İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 373, 374, 376, 378…