Helal belgelendirme; ürünün ham maddeden başlayarak son ürün aşamasına kadar bütün prosesler, yapısında bulunan tüm ingredientler

  • Tek tek değerlendirilerek İslami şartlara uygun olması sağlanır.
  • İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve Haccp şartlarını sağlarken islami şartlari göz önünde bulundurmak helal belgede aranan şartlardan biridir.
  • TUNACERT, Dünya Helal Birliği tarafından yetkilendirilmiş olup Helal Belgesi denetim faaliyetleri TS OIC/SMIIC 1 standardına göre yürütülmektedir.

Gıda Helal Belgesi Nedir?

Gıda Helal Belgesi; Gıda üretiminde İslami şartlara uygun, güvenilir, hijyenik olarak üretilen ürüne verilen belgedir.

Kozmetik Helal Belgesi Nedir?

Kozmetik Helal Belgesi; Kozmetik ürün üretiminde İslami şartlara uygun, güvenilir ve sağlıklı olarak üretilen ürüne verilen belgedir.

Helal Belgesinin Yararları Nelerdir?

– İslami şartlara uygun Kaliteli ve sağlıklı ürünün üretilmesini ve müşteriye ulaşmasını sağlar.

– Müşteri memnuniyetinin kazanılmasında etkin rol oynar.

– Firma ya da markaya güvenilirlik sağlar.

– Uluslararası alanda tanınması nedeniyle ihracatta avantaj sağlar.

Helal Belgesinin Sektör Açısından Önemi Nedir?

Helal Belgesi, Sistemin uygulanması, tedarikçilerin, sektör tarafından sıkça talep gören ürünlerinin üretim ve servis süreçlerini geliştirerek insan sağlığı açısından güvenli, firma açısından da daha karlı bir hale dönüştürürken İslami şartlara da uymayı sağlar.

ISO 22000 sistemini, HACCP sistemini prensiplerini ve uygulama basamaklarını tamamlamakta,. Bu sayede hem güvenli gıda üretimini sağlamakta hem de firmaların kurumsallaşma süreçlerini hızlandırarak gelişimlerine destek vermektedir.

İslami şartlarla birlikte insan sağlığını ve güvenilebilirliği temel esas aldığı için kurumların uluslararası ticaret hedeflerini gerçekleştirmesinde kolaylık sağlamaktadır.

Helal belgesi Tüketicilerin; İslami şartların gerekliliklerine uygun, kaliteli, güvenilir ve sağlıklı ürün ve hizmet almalarını sağlamaktadır.