ISO 14001:2015 Belgesi yada Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme aşağıdaki başlıklara değinilerek açıklanmıştır.

ISO 14001:2015 Belgesi yada Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme sektör ayrımı olmaksızın tüm firmaları ilgilendiren ve tüm firmaların sahip olabileceği bir yönetim modelidir. ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ firmadaki bütün süreçleri düzenler ve dokümante edilmesi süreçler arasındaki ilişkilerin kurulmasını ve çevre yönetim sistemi anlayışı ile yönetilmesini sağlar. ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi / belgelendirme hizmeti, ürün yada hizmet için alınmaz, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ürün yada hizmetin meydana gelmesini sağlayan sistemi oluşturmak için alınan bir belgedir.

Tuna Eğitim ve Belgelendirme bu belgeyi Türkak (Türk Akreditasyon Kurumu ), Jas-Anz (Avusturalya ve Yeni zellanda Akreditasyon Kurumu), akreditasyonlu olarak verebilmektedir.