Tuna Kurumsal Hizmetler, TUNACERT ve QSTAR markaları ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarında , AB-0150-YS Akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu, Türkak’tan Akredite edilmiş ve böylece Türkak akrediteli Belgelendirme Kuruluşları arasına katılmıştır.