Kızgın Yağ Kazanları Periyodik Kontrolü Fenni Muayene, güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; montajdan sonra ve çalıştırılmadan önce kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra Teknik Fenni Muayene, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Yasal Dayanak:İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Basınçlı Kaplarda ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 223, 240, 244…