Vinç periyodik kontrol fenni muayene; Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, üç ayda bir bütünüyle “Vinç Periyodik Kontrol Formu” veya “Vinç Fenni Muayene Raporu Formu” düzenlenerek kontrol edilecektir.

Yasal Dayanak:İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 373, 374, 376, 378…