Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrol Fenni Muayene; montajdan sonra ve çalıştırılmadan önce kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra periyodik olarak yılda bir Teknik Fenni Muayene Raporu, kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Yasal Dayanak:İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Basınçlı Kaplarda ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde: 223, 240, 244…